Premium Collection: Perennials

487090 - Lobelia (Lobelia x speciosa 'Kompliment Tiefrot')
487090
A4
Lobelia (Lobelia x speciosa 'Kompliment Tiefrot')
521009 - Garden lupin (Lupinus polyphyllus)
521009
A3
Garden lupin (Lupinus polyphyllus)
497175 - Garden lupin (Lupinus polyphyllus)
497175
A3
Garden lupin (Lupinus polyphyllus)
484263 - Garden lupin (Lupinus polyphyllus)
484263
A4
Garden lupin (Lupinus polyphyllus)
425089 - Garden lupin (Lupinus polyphyllus)
425089
A3
Garden lupin (Lupinus polyphyllus)
425088 - Garden lupin (Lupinus polyphyllus)
425088
A3
Garden lupin (Lupinus polyphyllus)
414056 - Garden lupin (Lupinus polyphyllus)
414056
A4
Garden lupin (Lupinus polyphyllus)
486137 - Gipsywort (Lycopus europaeus)
486137
A4
Gipsywort (Lycopus europaeus)
531184 - White skunk cabbage (Lysichiton camtschatcensis)
531184
A3
White skunk cabbage (Lysichiton camtschatcensis)
483152 - White skunk cabbage (Lysichiton camtschatcensis)
483152
A4
White skunk cabbage (Lysichiton camtschatcensis)
486122 - Gooseneck loosestrife (Lysimachia clethroides)
486122
A4
Gooseneck loosestrife (Lysimachia clethroides)
522005 - Dotted loosestrife (Lysimachia punctata)
522005
A3
Dotted loosestrife (Lysimachia punctata)
368017 - Plume poppy (Macleaya microcarpa)
368017
A4
Plume poppy (Macleaya microcarpa)
254004 - Plume poppy (Macleaya microcarpa)
254004
A4
Plume poppy (Macleaya microcarpa)
509008 - Common horehound (Marrubium vulgare)
509008
A3
Common horehound (Marrubium vulgare)
437255 - Welsh poppy (Meconopsis cambrica)
437255
A3
Welsh poppy (Meconopsis cambrica)
544166 - Lemon balm (Melissa officinalis) in a raised bed
544166
A3
Lemon balm (Melissa officinalis) in a raised bed
415039 - Lemon balm (Melissa officinalis)
415039
A4
Lemon balm (Melissa officinalis)
523153 - Water mint (Mentha aquatica)
523153
A3
Water mint (Mentha aquatica)
476058 - Strawberry mint (Mentha x piperita 'Strawberry')
476058
A4
Strawberry mint (Mentha x piperita 'Strawberry')
484100 - Common monkey flower (Mimulus guttatus 'Magic Mix')
484100
A4
Common monkey flower (Mimulus guttatus 'Magic Mix')
486042 - Yellow monkey flower (Mimulus luteus)
486042
A4
Yellow monkey flower (Mimulus luteus)
525384 - Chinese silver grass (Miscanthus sinensis)
525384
A3
Chinese silver grass (Miscanthus sinensis)
493018 - Chinese silver grass (Miscanthus sinensis)
493018
A3
Chinese silver grass (Miscanthus sinensis)
493017 - Chinese silver grass (Miscanthus sinensis)
493017
A3
Chinese silver grass (Miscanthus sinensis)
493015 - Chinese silver grass (Miscanthus sinensis)
493015
A3
Chinese silver grass (Miscanthus sinensis)
491029 - Chinese silver grass (Miscanthus sinensis)
491029
A4
Chinese silver grass (Miscanthus sinensis)
478033 - Chinese silver grass (Miscanthus sinensis)
478033
A4
Chinese silver grass (Miscanthus sinensis)
465269 - Chinese silver grass (Miscanthus sinensis)
465269
A3
Chinese silver grass (Miscanthus sinensis)
415051 - Chinese silver grass (Miscanthus sinensis)
415051
A4
Chinese silver grass (Miscanthus sinensis)
477048 - Chinese silver grass (Miscanthus sinensis 'Ghana')
477048
A4
Chinese silver grass (Miscanthus sinensis 'Ghana')
406021 - Chinese silver grass (Miscanthus sinensis 'Giraffe')
406021
A4
Chinese silver grass (Miscanthus sinensis 'Giraffe')
394002 - Chinese silver grass (Miscanthus sinensis 'Goldschopf')
394002
A4
Chinese silver grass (Miscanthus sinensis 'Goldschopf')
488031 - Chinese silver grass (Miscanthus sinensis 'Kaskade')
488031
A4
Chinese silver grass (Miscanthus sinensis 'Kaskade')
464101 - Chinese silver grass (Miscanthus sinensis 'Kaskade')
464101
A3
Chinese silver grass (Miscanthus sinensis 'Kaskade')
467044 - Chinese silver grass (Miscanthus sinensis 'Silberfeder')
467044
A4
Chinese silver grass (Miscanthus sinensis 'Silberfeder')
467043 - Chinese silver grass (Miscanthus sinensis 'Silberfeder')
467043
A4
Chinese silver grass (Miscanthus sinensis 'Silberfeder')
467042 - Chinese silver grass (Miscanthus sinensis 'Silberfeder')
467042
A4
Chinese silver grass (Miscanthus sinensis 'Silberfeder')
467041 - Chinese silver grass (Miscanthus sinensis 'Silberfeder')
467041
A4
Chinese silver grass (Miscanthus sinensis 'Silberfeder')
465115 - Chinese silver grass (Miscanthus sinensis 'Silberfeder')
465115
A3
Chinese silver grass (Miscanthus sinensis 'Silberfeder')