Actinidia Deliciosa 'Jenny'

635008 - Fuzzy kiwi (Actinidia deliciosa 'Jenny')
635008
A3
Fuzzy kiwi (Actinidia deliciosa 'Jenny')
616003 - Fuzzy kiwi (Actinidia deliciosa 'Jenny')
616003
A3
Fuzzy kiwi (Actinidia deliciosa 'Jenny')
616002 - Fuzzy kiwi (Actinidia deliciosa 'Jenny')
616002
A3
Fuzzy kiwi (Actinidia deliciosa 'Jenny')
502100 - Fuzzy kiwi (Actinidia deliciosa 'Jenny')
502100
A4
Fuzzy kiwi (Actinidia deliciosa 'Jenny')
454003 - Fuzzy kiwi (Actinidia deliciosa 'Jenny')
454003
A5
Fuzzy kiwi (Actinidia deliciosa 'Jenny')