Stokesia

576011 - Stokes aster (Stokesia laevis)
576011
A3
Stokes aster (Stokesia laevis)
573020 - Stokes aster (Stokesia laevis)
573020
A3
Stokes aster (Stokesia laevis)
559030 - Stokes aster (Stokesia laevis)
559030
A3
Stokes aster (Stokesia laevis)
523129 - Stokes aster (Stokesia laevis 'Purple Parasol')
523129
A3
Stokes aster (Stokesia laevis 'Purple Parasol')
523127 - Stokes aster (Stokesia laevis 'Purple Parasol')
523127
A3
Stokes aster (Stokesia laevis 'Purple Parasol')
523126 - Stokes aster (Stokesia laevis 'Purple Parasol')
523126
A3
Stokes aster (Stokesia laevis 'Purple Parasol')