Ajuga

544029 - Blue bugle (Ajuga genevensis)
544029
A3
Blue bugle (Ajuga genevensis)
508057 - Blue bugle (Ajuga genevensis)
508057
A3
Blue bugle (Ajuga genevensis)
508038 - Carpet bugle (Ajuga reptans)
508038
A3
Carpet bugle (Ajuga reptans)
472061 - Carpet bugle (Ajuga reptans)
472061
A4
Carpet bugle (Ajuga reptans)
472060 - Carpet bugle (Ajuga reptans)
472060
A4
Carpet bugle (Ajuga reptans)
478017 - Carpet bugle (Ajuga reptans 'Atropurpurea')
478017
A4
Carpet bugle (Ajuga reptans 'Atropurpurea')
437249 - Carpet bugle (Ajuga reptans 'Atropurpurea')
437249
A3
Carpet bugle (Ajuga reptans 'Atropurpurea')
651037 - Carpet bugle (Ajuga reptans 'Burgundy Glow')
651037
A3
Carpet bugle (Ajuga reptans 'Burgundy Glow')
651036 - Carpet bugle (Ajuga reptans 'Burgundy Glow')
651036
A3
Carpet bugle (Ajuga reptans 'Burgundy Glow')
651035 - Carpet bugle (Ajuga reptans 'Burgundy Glow')
651035
A3
Carpet bugle (Ajuga reptans 'Burgundy Glow')
544160 - Violets (Viola) and bugles (Ajuga) in a raised bed
544160
A3
Violets (Viola) and bugles (Ajuga) in a raised bed