Acorus

414008 - Calamus (Acorus calamus)
414008
A5
Calamus (Acorus calamus)
575005 - Calamus (Acorus calamus 'Variegatus')
575005
A3
Calamus (Acorus calamus 'Variegatus')
607003 - Japanese sweet flag (Acorus gramineus 'Ogon')
607003
A3
Japanese sweet flag (Acorus gramineus 'Ogon')