Kalmia Latifolia 'Pinkobello'

502242 - Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Pinkobello')
502242
A4
Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Pinkobello')
502241 - Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Pinkobello')
502241
A4
Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Pinkobello')