Kalmia Latifolia 'Cheerful'

502231 - Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Cheerful')
502231
A5
Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Cheerful')
502230 - Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Cheerful')
502230
A4
Mountain laurel (Kalmia latifolia 'Cheerful')