Greater Musk Mallow

570055 - Greater musk mallow (Malva alcea 'Fastigiata')
570055
A3
Greater musk mallow (Malva alcea 'Fastigiata')