Euphorbia Marginata 'Kilimanjaro'

547032 - Snow on the mountain (Euphorbia marginata 'Kilimanjaro')
547032
A3
Snow on the mountain (Euphorbia marginata 'Kilimanjaro')
547031 - Snow on the mountain (Euphorbia marginata 'Kilimanjaro')
547031
A3
Snow on the mountain (Euphorbia marginata 'Kilimanjaro')