Euphorbia Griffithii 'Great Dixter'

430239 - Fireglow spurge (Euphorbia griffithii 'Great Dixter')
430239
A4
Fireglow spurge (Euphorbia griffithii 'Great Dixter')
430230 - Fireglow spurge (Euphorbia griffithii 'Great Dixter')
430230
A4
Fireglow spurge (Euphorbia griffithii 'Great Dixter')