Diospyros Kaki

638080 - Kaki persimmon (Diospyros kaki)
638080
A3
Kaki persimmon (Diospyros kaki)
502189 - Kaki persimmon (Diospyros kaki)
502189
A4
Kaki persimmon (Diospyros kaki)
575083 - Kaki persimmon (Diospyros kaki 'Vainiglia')
575083
A3
Kaki persimmon (Diospyros kaki 'Vainiglia')