Cornus Kousa 'Gold Star'

571041 - Japanese dogwood (Cornus kousa 'Gold Star')
571041
A3
Japanese dogwood (Cornus kousa 'Gold Star')