Celandine Poppy

471342 - Chinese celandine poppy (Stylophorum lasiocarpum)
471342
A4
Chinese celandine poppy (Stylophorum lasiocarpum)