Carmona Retusa

411212 - Carmona retusa, Bonsai Garden, Singapore
411212
A4
Carmona retusa, Bonsai Garden, Singapore