Allium Giganteum

485001 - Giant allium (Allium giganteum)
485001
A4
Giant allium (Allium giganteum)
390146 - Giant allium (Allium giganteum)
390146
A4
Giant allium (Allium giganteum)
485145 - Giant allium (Allium giganteum) and dyer's chamomile (Anthemis tinctoria syn. Cota tinctoria)
485145
A4
Giant allium (Allium giganteum) and dyer's chamomile (Anthemis tinctoria syn. Cota tinctoria)