Abelia Mosanensis

521040 - Fragrant abelia (Abelia mosanensis)
521040
A3
Fragrant abelia (Abelia mosanensis)