Pterocephalus

535206 - Mountain scabious (Pterocephalus dumetorum)
535206
A3
Mountain scabious (Pterocephalus dumetorum)