Pentaglottis

460051 - Green alkanet (Pentaglottis sempervirens)
460051
A3
Green alkanet (Pentaglottis sempervirens)