Onopordum

609062 - Giant thistle (Onopordum acanthium)
609062
A4
Giant thistle (Onopordum acanthium)
462010 - Giant thistle (Onopordum acanthium)
462010
A3
Giant thistle (Onopordum acanthium)
439003 - Giant thistle (Onopordum acanthium)
439003
A3
Giant thistle (Onopordum acanthium)