Eichhornia

536060 - Water hyacinth (Eichhornia azurea)
536060
A3
Water hyacinth (Eichhornia azurea)
572011 - Water hyacinth (Eichhornia crassipes)
572011
A3
Water hyacinth (Eichhornia crassipes)
534063 - Water hyacinth (Eichhornia crassipes) in a stone snail
534063
A3
Water hyacinth (Eichhornia crassipes) in a stone snail
434388 - Water hyacinth (Eichhornia crassipes)
434388
A3
Water hyacinth (Eichhornia crassipes)
434387 - Water hyacinth (Eichhornia crassipes)
434387
A3
Water hyacinth (Eichhornia crassipes)
434286 - Water hyacinth (Eichhornia crassipes)
434286
A3
Water hyacinth (Eichhornia crassipes)
434267 - Water hyacinth (Eichhornia crassipes)
434267
A3
Water hyacinth (Eichhornia crassipes)
488122 - Water lettuce (Pistia stratiotes) and water hyacinth (Eichhornia crassipes)
488122
A4
Water lettuce (Pistia stratiotes) and water hyacinth (Eichhornia crassipes)