Carmona

411212 - Carmona retusa, Bonsai Garden, Singapore
411212
A5
Carmona retusa, Bonsai Garden, Singapore