Irises

517471 - Rodgersia pinnata, sheep laurel (Kalmia angustifolia 'Rubra') and iris (Iris)
517471
A4
Rodgersia pinnata, sheep laurel (Kalmia angustifolia 'Rubra') and iris (Iris)
517117 - Rodgersia pinnata, royal fern (Osmunda regalis), plantain lily (Hosta) and irises (Iris)
517117
A4
Rodgersia pinnata, royal fern (Osmunda regalis), plantain lily (Hosta) and irises (Iris)
475284 - Dividing an iris (1): Lifting the plant
475284
A4
Dividing an iris (1): Lifting the plant
475293 - Dividing an iris (10): Fill up soil, rhizomes slightly covered
475293
A4
Dividing an iris (10): Fill up soil, rhizomes slightly covered
475285 - Dividing an iris (2): Lifting the plant
475285
A4
Dividing an iris (2): Lifting the plant
475286 - Dividing an iris (3): Rhizomes before division
475286
A4
Dividing an iris (3): Rhizomes before division
475287 - Dividing an iris (4): Separating the rhizomes
475287
A4
Dividing an iris (4): Separating the rhizomes
475288 - Dividing an iris (5): Trimming the roots
475288
A4
Dividing an iris (5): Trimming the roots
475289 - Dividing an iris (6): Trimming the foliage
475289
A4
Dividing an iris (6): Trimming the foliage
475290 - Dividing an iris (7): Separated rhizome ready for planting
475290
A4
Dividing an iris (7): Separated rhizome ready for planting
475291 - Dividing an iris (8): Plant hole with a raise for the rhizome
475291
A4
Dividing an iris (8): Plant hole with a raise for the rhizome
475292 - Dividing an iris (9): Plant hole with a raise for the rhizome
475292
A4
Dividing an iris (9): Plant hole with a raise for the rhizome
472212 - Perennial beds in a backyard garden
472212
A4
Perennial beds in a backyard garden
472203 - Perennial beds in a backyard garden
472203
A4
Perennial beds in a backyard garden
472376 - Perennial garden with fountain
472376
A4
Perennial garden with fountain
472357 - Pond in a Japanese garden
472357
A4
Pond in a Japanese garden