Oxalis acetosella

471106 - Oseille des bois (Oxalis acetosella)
471106
A4
Oseille des bois (Oxalis acetosella)
471105 - Oseille des bois (Oxalis acetosella)
471105
A4
Oseille des bois (Oxalis acetosella)