Begonia corallina 'President Carnot'

492021 - Bégonia (Begonia corallina 'President Carnot')
492021
A4
Bégonia (Begonia corallina 'President Carnot')