Scutellaria

488020 - Scutellaire élevée (Scutellaria altissima)
488020
A4
Scutellaire élevée (Scutellaria altissima)
488019 - Scutellaire élevée (Scutellaria altissima)
488019
A4
Scutellaire élevée (Scutellaria altissima)
474189 - Scutéllaire du lac Baïcal (Scutellaria baicalensis)
474189
A4
Scutéllaire du lac Baïcal (Scutellaria baicalensis)
474188 - Scutéllaire du lac Baïcal (Scutellaria baicalensis)
474188
A4
Scutéllaire du lac Baïcal (Scutellaria baicalensis)
439185 - Scutéllaire du lac Baïcal (Scutellaria baicalensis)
439185
A3
Scutéllaire du lac Baïcal (Scutellaria baicalensis)
403074 - Scutéllaire du lac Baïcal (Scutellaria baicalensis)
403074
A4
Scutéllaire du lac Baïcal (Scutellaria baicalensis)
521068 - Scutellaire de Colonna (Scutellaria columnae)
521068
A3
Scutellaire de Colonna (Scutellaria columnae)
522016 - Scutéllaire du Costa Rica (Scutellaria costaricana)
522016
A3
Scutéllaire du Costa Rica (Scutellaria costaricana)
522015 - Scutéllaire du Costa Rica (Scutellaria costaricana)
522015
A3
Scutéllaire du Costa Rica (Scutellaria costaricana)
533221 - Scutéllaire (Scutellaria polyodon)
533221
A3
Scutéllaire (Scutellaria polyodon)
533220 - Scutéllaire (Scutellaria polyodon)
533220
A3
Scutéllaire (Scutellaria polyodon)
533218 - Scutéllaire (Scutellaria polyodon)
533218
A3
Scutéllaire (Scutellaria polyodon)
408001 - Scutéllaire (Scutellaria ventenatii)
408001
A4
Scutéllaire (Scutellaria ventenatii)