Actinidia

547059 - Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Ambrosia')
547059
A5
Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Ambrosia')
502098 - Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Ambrosia')
502098
A4
Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Ambrosia')
521097 - Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Bojnice')
521097
A3
Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Bojnice')
521096 - Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Bojnice')
521096
A3
Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Bojnice')
521095 - Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Bojnice')
521095
A3
Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Bojnice')
547057 - Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Geneva')
547057
A4
Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Geneva')
471354 - Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Julia')
471354
A5
Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Julia')
502096 - Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Ken's Red')
502096
A4
Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Ken's Red')
502099 - Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Maki')
502099
A4
Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Maki')
520138 - Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Milano')
520138
A3
Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Milano')
517287 - Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Milano')
517287
A5
Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Milano')
547058 - Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Red Beauty')
547058
A4
Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Red Beauty')
517286 - Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Verona')
517286
A4
Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Verona')
616001 - Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Victoria')
616001
A3
Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Victoria')
547066 - Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Weiki')
547066
A4
Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Weiki')
547065 - Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Weiki')
547065
A3
Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Weiki')
547064 - Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Weiki')
547064
A3
Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Weiki')
547063 - Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Weiki')
547063
A4
Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Weiki')
547062 - Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Weiki')
547062
A3
Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Weiki')
547061 - Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Weiki')
547061
A3
Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Weiki')
547060 - Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Weiki')
547060
A3
Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Weiki')
502097 - Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Weiki')
502097
A4
Stachelbeerkiwi (Actinidia arguta 'Weiki')
475054 - Chinesische Kiwi (Actinidia deliciosa)
475054
A4
Chinesische Kiwi (Actinidia deliciosa)
437392 - Chinesische Kiwi (Actinidia deliciosa)
437392
A3
Chinesische Kiwi (Actinidia deliciosa)
616003 - Chinesische Kiwi (Actinidia deliciosa 'Jenny')
616003
A3
Chinesische Kiwi (Actinidia deliciosa 'Jenny')
616002 - Chinesische Kiwi (Actinidia deliciosa 'Jenny')
616002
A3
Chinesische Kiwi (Actinidia deliciosa 'Jenny')
502100 - Chinesische Kiwi (Actinidia deliciosa 'Jenny')
502100
A4
Chinesische Kiwi (Actinidia deliciosa 'Jenny')
454003 - Chinesische Kiwi (Actinidia deliciosa 'Jenny')
454003
A5
Chinesische Kiwi (Actinidia deliciosa 'Jenny')
575006 - Chinesische Kiwi (Actinidia deliciosa 'Montclar')
575006
A4
Chinesische Kiwi (Actinidia deliciosa 'Montclar')
533540 - Kolomikta-Strahlengriffel (Actinidia kolomikta)
533540
A3
Kolomikta-Strahlengriffel (Actinidia kolomikta)
502102 - Kolomikta-Strahlengriffel (Actinidia kolomikta)
502102
A4
Kolomikta-Strahlengriffel (Actinidia kolomikta)
490026 - Kolomikta-Strahlengriffel (Actinidia kolomikta)
490026
A4
Kolomikta-Strahlengriffel (Actinidia kolomikta)
490025 - Kolomikta-Strahlengriffel (Actinidia kolomikta)
490025
A4
Kolomikta-Strahlengriffel (Actinidia kolomikta)
575007 - Kiwi (Actinidia macrosperma)
575007
A3
Kiwi (Actinidia macrosperma)
575008 - Roter Strahlengriffel (Actinidia purpurea)
575008
A4
Roter Strahlengriffel (Actinidia purpurea)
473192 - Kiwi (Actinidia) mit Nistkasten
473192
A4
Kiwi (Actinidia) mit Nistkasten