Verbena rigida 'Polaris'

524047 - Steifes Eisenkraut (Verbena rigida 'Polaris')
524047
A3
Steifes Eisenkraut (Verbena rigida 'Polaris')
487064 - Steifes Eisenkraut (Verbena rigida 'Polaris')
487064
A4
Steifes Eisenkraut (Verbena rigida 'Polaris')
487030 - Steifes Eisenkraut (Verbena rigida 'Polaris')
487030
A4
Steifes Eisenkraut (Verbena rigida 'Polaris')
487027 - Steifes Eisenkraut (Verbena rigida 'Polaris')
487027
A4
Steifes Eisenkraut (Verbena rigida 'Polaris')
487025 - Steifes Eisenkraut (Verbena rigida 'Polaris')
487025
A4
Steifes Eisenkraut (Verbena rigida 'Polaris')