Pyrus pyrifolia 'Nijiseiki'

558202 - Nashi-Birne (Pyrus pyrifolia 'Nijiseiki')
558202
A3
Nashi-Birne (Pyrus pyrifolia 'Nijiseiki')
490120 - Nashi-Birne (Pyrus pyrifolia 'Nijiseiki')
490120
A5
Nashi-Birne (Pyrus pyrifolia 'Nijiseiki')