Iris barbata nana 'Samtpfötchen'

495368 - Bartiris (Iris barbata nana 'Samtpfötchen')
495368
A3
Bartiris (Iris barbata nana 'Samtpfötchen')