Hedera colchica 'Sulphur Heart'

597027 - Kolchischer Efeu (Hedera colchica 'Sulphur Heart')
597027
A3
Kolchischer Efeu (Hedera colchica 'Sulphur Heart')
551010 - Kolchischer Efeu (Hedera colchica 'Sulphur Heart')
551010
A3
Kolchischer Efeu (Hedera colchica 'Sulphur Heart')
471393 - Kolchischer Efeu (Hedera colchica 'Sulphur Heart')
471393
A4
Kolchischer Efeu (Hedera colchica 'Sulphur Heart')
472203 - Staudenbeete in einem Hofgarten
472203
A4
Staudenbeete in einem Hofgarten