Guzmania monostachia

573051 - Guzmania monostachia
573051
A3
Guzmania monostachia