Fragaria viridis

570045 - Knackerdbeere (Fragaria viridis)
570045
A3
Knackerdbeere (Fragaria viridis)