Edgeworthia chrysantha 'Akebono'

558096 - Japanischer Papierbusch (Edgeworthia chrysantha 'Akebono')
558096
A3
Japanischer Papierbusch (Edgeworthia chrysantha 'Akebono')
558095 - Japanischer Papierbusch (Edgeworthia chrysantha 'Akebono')
558095
A3
Japanischer Papierbusch (Edgeworthia chrysantha 'Akebono')