Brotpalmfarn

534364 - Brotpalmfarn (Encephalartos altensteinii)
534364
A3
Brotpalmfarn (Encephalartos altensteinii)
375057 - Brotpalmfarn (Encephalartos ferox) mit weiblichem Zapfen
375057
A4
Brotpalmfarn (Encephalartos ferox) mit weiblichem Zapfen
517481 - Brotpalmfarn (Encephalartos senticosus)
517481
A4
Brotpalmfarn (Encephalartos senticosus)