Aronia melanocarpa 'Low Scape Mound'

607006 - Kahle Apfelbeere (Aronia melanocarpa 'Low Scape Mound')
607006
A3
Kahle Apfelbeere (Aronia melanocarpa 'Low Scape Mound')