Kitaibelia

534298 - Scheinmalve (Kitaibelia vitifolia)
534298
A3
Scheinmalve (Kitaibelia vitifolia)
439374 - Scheinmalve (Kitaibelia vitifolia)
439374
A3
Scheinmalve (Kitaibelia vitifolia)