Eucommia

562023 - Guttaperchabaum (Eucommia ulmoides)
562023
A3
Guttaperchabaum (Eucommia ulmoides)