Abelia

521040 - Koreanische Abelie (Abelia mosanensis)
521040
A3
Koreanische Abelie (Abelia mosanensis)
625100 - Großblütige Abelie (Abelia x grandiflora)
625100
A3
Großblütige Abelie (Abelia x grandiflora)
625099 - Großblütige Abelie (Abelia x grandiflora)
625099
A3
Großblütige Abelie (Abelia x grandiflora)
549105 - Großblütige Abelie (Abelia x grandiflora)
549105
A3
Großblütige Abelie (Abelia x grandiflora)