Forsythia X Intermedia 'Melisa'

558110 - Border forsythia (Forsythia x intermedia 'Melisa')
558110
A3
Border forsythia (Forsythia x intermedia 'Melisa')
558109 - Border forsythia (Forsythia x intermedia 'Melisa')
558109
A3
Border forsythia (Forsythia x intermedia 'Melisa')
558108 - Border forsythia (Forsythia x intermedia 'Melisa')
558108
A4
Border forsythia (Forsythia x intermedia 'Melisa')