Forsythia x intermedia 'Spectabilis'

495067 - Forsythie (Forsythia x intermedia 'Spectabilis')
495067
A3
Forsythie (Forsythia x intermedia 'Spectabilis')
495066 - Forsythie (Forsythia x intermedia 'Spectabilis')
495066
A3
Forsythie (Forsythia x intermedia 'Spectabilis')
495065 - Forsythie (Forsythia x intermedia 'Spectabilis')
495065
A3
Forsythie (Forsythia x intermedia 'Spectabilis')