Forsythia x intermedia 'Goldzauber'

616216 - Forsythie (Forsythia x intermedia 'Goldzauber')
616216
A3
Forsythie (Forsythia x intermedia 'Goldzauber')